a
  neptun in pesti

  
            Neptun, planeta Iubirii Divine, a capacităților subtile ale omului, a fost descoperită prin calcule matematice la data de 23 septembrie 1846 de către Le Verrier, existența sa fiind ulterior confirmată vizual de către astronomi.          
 
Darurile lui Neptun                                                                             
            Din punct de vedere astrologic Neptun este octava superioară a lui Venus, planeta ridicând
dragostea fizică, indicată de Venus, la sentimente mult mai înalte, ea exemplificând forțele de iubire existente în suflet. Un Neptun bine aspectat indică o mare capacitate de a iubi oamenii, persoana reușind să manifeste o atitudine foarte frumoasă, demnă de idealurile creștine enunțate la Cina cea de Taină de către Hristos: ”Iubește-ți aproapele…!”.                      
        Și pentru ca omul să își poată exprima sentimentele față de semenii săi, Neptun îi aduce panoplia capacităților subtile: clarvedere, claraudiție, telepatie, psihometrie, dedublare, bilocație etc. Aceste capacități, numite de unii paranormale, de alții extrasenzoriale, au reprezentat cel mai important impuls pe care omenirea l-a perceput ca urmare a descoperirii planetei Neptun.
        Societatea Teozofică, înființată în 1875, a fost promotoarea celor mai înalte cercetări și studii făcute în domeniul capacităților subtile ale omului,  dezvoltând la un nivel remarcabil cunoașterea spirituală la mijlocul secolului XIX. Din această societate făceau parte Helena Blavatsky, H. Mesmer, R. Steiner și mulți alții.
            Descoperirea sa a adus în viața oamenilor o reașezare a valorilor și a pus elementele spirituale pe un plan important în preocupările ființei umane. Viața sufletului și experimentele de demonstrare și studiu asupra existenței spiritului au deschis noi posibilități de cunoaștere.
            ”Un Frate Hermes va aduce valorile spirituale ele Orientului și le va prezenta în lumina Occidentului” – așa sună unul din catrenele lui Nostradamus și definește cel mai bine avalanșa de informație spirituală, de factură ezoterică, pe care planeta Neptun a revărsat-o asupra umanității. Intuiția și inspirația, valori majore impulsionate de Neptun au contribuit la acest progres uriaș al umanității.
 
           Prin revoluția socială, spre evoluția spirituală
            După impulsul spre libertate, egalitate și fraternitate pe care l-a generat Uranus, la apariția sa din 1781, Neptun este a doua planetă grea care aduce idealuri spirituale și nobile. Din îmbinarea acestor două forțe (Uranus - revoluția și Neptun - capacitățile spirituale) s-au născut idealurile umanist-progresiste promovate de revoluția de la 1848, mișcare ce s-a produs în majoritatea statelor europene. Ce efect a produs? Schimbarea relațiilor sociale, chiar a organizării statale, precum și deschiderea drumului reformelor care l-au adus pe om în centrul preocupărilor societății.
            La scurt timp după momentul 1848, în majoritatea statelor europene au fost create sisteme naționale de învățământ și educație, cultura și arta au cunoscut o dezvoltare nemaiîntâlnită până atunci, iar dezvoltarea industrială și economică a fost exponențială și explozivă.
         În ultimul secol și jumătate, de când Neptun revarsă razele Iubirii Divine asupra omenirii, saltul înregistrat în dezvoltarea științei și tehnicii a fost uriaș. Lumea s-a schimbat în ultimii 165 de ani cum nu a reușit să o facă în multe mii de ani.
         Rememorând realizările din perioada 1846-2011, remarcăm o evoluție accelerată și o schimbare imensă în preocupările și sferele de interes ale oamenilor. Setea de cunoaștere a determinat dezvoltarea cunoașterii spirituale pe coordonatele astrologiei, numerologiei, alchimiei, kaballei, terapiilor alternative și complementare etc.
          În ultimele decenii, lumea a fost invadată de literatură spirituală, de cursuri de factură ezoterică și de numeroase manifestări publice de promovare și prezentare a cunoasșterii spirituale. Congrese, conferințe, tabere, pelerinaje, toate acestea s-au desfășurat sub impulsul lui Neptun și au asigurat satisfacerea, într-o măsură mai mică sau mai mare, a nevoilor sufletești și spirituale ale oamenilor. 
            Ultimii 165 de ani coincid cu un element important din evoluția omenirii. Din 1853, pentru o perioadă de 353 de ani, a trecut la cârma omenirii Mihail, unul din arhangheli, cel care acum dirijează temporar destinele umanității, aducând în prim plan elementul spiritual pe care el îl simbolizează.
 
Ce ne aduce intrarea lui Neptun în Pești ?
             Neptun și-a încheiat primul ciclu de la descoperirea sa, depășind gradul 25 Vărsător, acolo unde se afla  pe 23 septembrie 1846. Pe 4 aprilie 2011 el a revenit în zodia a cărui stăpânire i-a fost atribuită, Peștii. Pe 4 august 2011, Neptun retrogradează în Vărsător, iar din 3 februarie 2012 revine în Pești pentru următorii 13 ani. Trăim o perioadă profund spirituală, în care orice om care nu va avea grijă de viața sa sufletescă, dar mai ales de cea spirituală, se va confrunta cu mari probleme. Acest mileniu cere viață spirituală, iar cine nu se va conforma își semnează singur biletul de ieșire din planul fizic.
            Forțele de iubire generate de Neptun din Pești și puse la dispoziție fiecărui om pot și trebuie să fie folosite pentru a te iubi pe tine, pe cel de lângă tine și pe fiecare semen al nostru. Marea problemă este că vom avea la dispoziție forțe de iubire uriașe, pe care noi vom decide dacă le vom manifesta sau dacă le vom inversa semnul, generând opusul iubirii. Avem posibilitatea să iubim mult dar și să urâm la cote excepționale. A doua decizie va genera boli, suferință și decese, toate cauzate de refuzul iubirii sau de manifestarea urii.
            Dăruirea, primirea, refuzul, acceptarea iubirii, sacrificiul din dragoste, toate acestea devin elemente determinante pentru existența omului și pot produce sănătatea sau boala, fericirea sau nefericirea, viața sau moartea.
            Forța cu care a debutat Neptun în Pești a fost amplificată de intrarea lui Jupiter și Uranus în Berbec, ambele aducând elemente originale, noi, care nu s-au mai întâlnit până acum. Aceasta a generat un start lansat al forțelor de iubire care aduc omului o uriașă capacitate de creație (atribut Divin!), care ar fi de dorit să fie folosită cât mai eficient și constructiv. Capacitățile pe care le activează în structura umană Neptun sunt uriașe și foarte mulți oameni își vor descoperi clarvederea, claraudiția, telepatia etc.
            Un amplificator al forței cu care Neptun invadează sufletele oamenilor îl constituie prezența în Pești a lui Chiron, planeta inițierii, care, aflată în această zodie, pune pe primul plan evoluția spirituală prin calea de inițiere creștină, cele 7 trepte ale acesteia devenind reperele drumului spiritual în acest început de mileniu.
            Cine va manifesta iubire și va aduce în viața sa binele, adevărul și frumosul, acela va fi cu adevărat pe calea corectă de evoluție. Cine va alege să manifeste ne-iubirea se va chinui, văita și va sfârși prin a părăsi planul fizic mult înainte de termen. Astfel, există premisele producerii unor evenimente negative și distructive, care să îi scoată din planul fizic pe cei încăpățânați, care refuză să se schimbe și să iubească.
            De aproape 2000 de ani Hristos se străduiește să ne învețe să iubim. Cu 165 de ani în urmă, oamenii au făcut pași mari pe calea manifestării Iubirii. Acum ni se oferă din nou șansa de a mai face un salt pe acest drum dificil, dar splendid.
            Neptun va amplifica forțele noastre de iubire pe o lungă perioadă, până în 30 martie 2025, așa că ar fi suficient timp să învățăm să iubim. Dar oare timpul mai are răbdare cu noi?
                                                                      

06.07.2011
Alexandru Nicolici